۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

خیلی حرف بود تا بزنیم ! نمیزنیم

woooooooooooooow
میخام یه ماشین بخرم اما نمیدانم چی بخرم ؟ حدودای سی م.ی.ل.ی.و.ن . پژو sw- 207 ایده آلم بود . موجود نبود در ایران ! گفتند در حال تحریم هستیم . عمرمان میگذرد و ما هنوز بخاطرشان!!! تاوان پس میدهیم . راستی مان شده ما نسل سوخته ، کی زندگی خواهیم کرد ؟
شلاق خوردن ها را چه کنیم اونوخ !
بازی های وبلاگی را چه ؟
سالگرد وبلاگستان را به همچنین !
ای دَمتان گرم اسد و بیلی و صادق جم
...........
مینویسیم منبعد . قربان دان !

۳ نظر:

نظرتان راجع به این مطلب چیست ؟