۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

بچه قدیمای اهر

ایستاده از چپ به راس : علی رضایی  - عباس آل یاسین - علی ریحانی فر -  علیرضا قربانی - علی ایمانی -  ناصر مافی - استاد چرچی
نشسته از چپ به راس : نایب زاده - عباس اقبالی - رضا حدیثی - هاشم هاشمی - کوزه گری - قدیم نصیری - رضوانی
نشسته از چپ به راس : طبقه پائین : نصرت توتونچی - بهروز بابایی - محمد حسین بقالیان - کاظم صراف زاده - محمود علیرضایی 

استفاده کردیم از صفحه فیس بوکی استاد چرچی

۱ نظر:

نظرتان راجع به این مطلب چیست ؟