۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

کودکم ، حالا تا دلت خاست خاکبازی کن

کودکم مادرت تشر میزد
منضبط باش و پاک بازی کن
دیگر اینجا کسی مزاحم نیست
تا دلت خاست خاک بازی کنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظرتان راجع به این مطلب چیست ؟