۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

حواست جمع !

چند روزیست که آمپر بنزین ام از کار افتاده منتها حُسن کارش این است  که وقتی باک پُر است  عقربۀ نشانگر موجودی بنزین  ، همان  را نشان میدهد که وقتی خالیست  و  یا نزدیک به تمام شدن ! 

تصویر مرتبط و واقعیست !

این امر گرچه گاهی خطرناک است اما نتیجه اخلاقی اش میتواند این باشد که :
1 - همیشه چیزی بین "بیم و امید" برای گفتن ، هستن ، ماندن ، رفتن ، داشتن ، دست یافتن و حتا از دست دادن داری .
2 - مغرور و یا مایوس نباش . راه بیفت منتها با حواسی جمع !هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظرتان راجع به این مطلب چیست ؟