۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

ماده صد !

روی تصویر کلیک کنید تا بیشتر لذت ببرید

اطلبوا العلم من المهد الی اللحد بابامان همینجوری !
شهرداری اهر
هِ هِ هِ ... هاه هاه هاه هاه
دانشکدۀ هِ هِ هِ هاه هاه هاه
دانشجوها هِ هِ هِ هاه هاه هاه
ماده صد شهرداری هِ هِ هِ هاه هاه هاه هاهاا
اطلبو العلم اگر حتا در سین(چین) باشد .
باشد ! چشم !


۱ نظر:

نظرتان راجع به این مطلب چیست ؟