۱۳۹۱ مرداد ۲۹, یکشنبه

خوش بگذره مَشدی

ما هم روزی مثل شما همینجا گردش میکردیم - شما هم مثل ما روزی به همینجا خاهید آمد
زنده گی میتواند هزاران اُنس طلا و کلی سرمایه و پول و مال و مکنت و مقام برایت داشته باشد که تا آخر عمرت دنبلاش برای بدست آوردن و نگهداری اش تلاش کنی و بدوی و همیشه بفکرش باشی ، چار قدّی سوات هم شاید عنایت ات بکند ، چند ثانیه زمان و  افتخار اینهمه داشتن و داشتن را نیز هم ... 
و در آخر یک متر و خورده ای خاک چال شده که در آن جای گیری و بی آنکه کسی متوجه ات باشد بروی دنبال عیش و نوش اُخروی ات  که اینجا با آنهمه زحمت و دوندگی و دَله دزدی ( ز.ل*)جم کرده بودی  . 
یادت باشد حاجی مَشدی ! اونجا دیگر خوردنی و آشامیدنی  و حتا حوری ها پولکی نیستند . خیالت تخت !


تصویر فوق سرقبر یکی از آرامگاهها در ترکیه میباشد


 * مخفف زبانم لال

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظرتان راجع به این مطلب چیست ؟