۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

من و دوس داشتنی هام

در سفره ی ما
هر وقت غذا کم است
مادر سیر است

:: به ده ها دلیل بی منطق نتونستم بهش سربزنم طی این چند روز
:: آره آره تصویر تکراریست . ننه مان است خُب . شمایلش زیاد تغییر نکرده طفلکی فقط الان نمیتواند راه برود الهی قربونش برم من
:: این یک برداشت کاملن آزاد از یکی از متن نوشتۀ دو هفته نامه گویای اهر است
:: کی به کیه ! نه بابا تاریخ تکرار شدنی نیس
۱۳۹۲ شهریور ۲۵, دوشنبه

ما را بگو !

نشسته ام در حُجره خودم که از صدای تیلیفیزیون اون یکی حُجرۀ همساده که نمیدانم مال کدام شبکۀ ایرانی و یا خارجیسیت همچی صدایی را میشنوم .

"سرقفلی زمین مال کیست ؟"

ما را بگو ؟!۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه

میان کلام !


بعضی وَختا بندِ کفش آدمی , و هر از گاهی بند تُنبانش هم گوش بفرمانِ صاحبش نیس
چه برسد به بندِ دلششهریور92