۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

باز باران

جاده اهر - تبریز گردنه گویجه بئل - عکسی یادگاری از باران برای باران ! آبان92
باد، دَرکوبه می کند
در را باز میکنم

باران بود
چتر به دست
از جلوی پنجره مان گذشت


هشتم آذر نود و دو


۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

باران

جاده اهر - تبریز گردنه گویجه بئل - عکسی یادگاری از باران برای باران ! آبان92

باران را دوست دارم

اما بارانی ام
پاسخ گوی اینهمه
ذوق و لطافت نیست  هفتم آذر نود و دو

۱۳۹۲ آذر ۶, چهارشنبه

فیوز یا سانتریفیوژ

کلافه و خسته از یک روز کاری  بد ، ساعت حدودای چهار ظهر میرسم خونه .... ناهار خورده و نخورده کامپیوترم را روشن میکنم . بعله بعله ! مثل اکثر شماها حتا قبل از چِک کردن ایمیلم میروم سراغ فیس بوک . صفحه مان را دیده و ندیده برق هامان میرود . فیس بوک هم به همراه برق رفته مان اَخ میشود ... یک ساعتی صبر میکنم تا بلکه ایشآللآه برگردد یار . بر نمیگردد . من ِ شوریده و ژولیده بخت که میخاستم تندی برگردم سرکارم باز، به اداره برق با موبایلم میزنگونم
الو اداره برق
- بفرمایین
آقا این برقها کی میاد
-ما قطعی برق نداریم
ولی برق ما رفته
- شما یه وسیله برقی را از پریز کنتور خونه امتحان کنید اگر کار نکرد بازم تماس بگیرین
چشم ... شارژر موبایلم را بر میدارم و میروم سر کنتور برق ... دوشاخه را که میچپانم داخل پریز کنتور میبینم که برقی موجود نیست ... میخاهم زنگ بزنم به همساده تا ببینم ایشون هم مثل ما برقشان در رفته ؟... متوجه میشم گوشی تلفن منزل هم برقیست و کار نمیکند ... میرم و در به در زنگ آیفونای همسایه ها رو بصدا در میارم . کسی جواب نمیدهد . مستاصل برمیگردم خونه . وقتی وارد حیاط منزل خودمان میشوم با خودم میگویم کله خراب . اگر برق نباشد مگر آیفون کسی کار میکند
دوباره با موبایلم زنگ میزنم اداره برق ...میگم  : نه از دَمِ دَهن کنتور هم برق نداریم
- آدرس بدین تا وارسی شود
آدرس میدم .... بعد چند دقیقه ای با تلفونم تماس میگیرن
- سلام آقای اهری همکارمان داره میاد محله تان . اگر ممکن است سرکوچه منتظرش باشین . چون آدرس شما را دقیقن بلد نیس
ناهار وسط هال ولوست ... شال و کلاه میکنم میروم سرکوچه ... دوستمان از را میرسد . نگاهی عاقل اندر صفیه به کلۀ تیر برقها میندازد . یکی را انتخاب میکند و مثل پلنگ ! شروع به بالا رفتن از آن تیر چراغ برق بتُنی میکند . فازمتر مخصوص اش که دسته سیاه دارد را در دهانش گذاشته و بالا میرود ... سیم پایینی را چِک میکند . یه جا پای دیگه بالا میرود . من دلنگرانشم از اینکه یه موقع از اون بالا نیوفتد پایین و هم اینکه خداناخاسته برق نگیردشان . فازمتر را که به روی سیم دومی میگذارد از اون بالا برام چشمک میزند دیوانه
پایین می آید ... میگوید اشکال از طرف ماست . فیوز محله تان پریده میرم درستش میکنم .
با خودم میگویم : امروز فیوز منم پریده . آخ که چه تفاهمی  


۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

دو زیستی مسالمت آمیز

یک دستمال کاغذی خوب و پاک
چقدر میتواند عَرَق های جبین مرا
یا پس گردن آدم را
و یا آب زیر بغل شما
آب ریزش دماغتان را
حتا لای پای اندیشه هامان را تحمل کند
تا خورده نشود
خُرد نشود
خِرَد شود
.....
قورباغه که با لاک پشت
دو زیست بودند
آبان 92