۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

شعر کوتاه

: شعر بلند دوست نداری ؟

:: نشد نداشته هام را به رُخ بکشم
بگویم که گاهی وقت ها
از شعور ِ بلند هم میترسم !
اینکه کسی دیوانه باشد این وسط حرفی نیست .

 
 
93/1/9